Jaarplan 2022

Zondag 27 februari 2022

Dit jaarplan voor 2022 is gebaseerd op het strategiedocument 2021-2022 dat op 13 april 2021 door het bestuur is vastgesteld en inhoudelijk op hoofdlijnen nog van kracht is. Het jaarplan 2022 schetst de stappen die VPTZ Gooi en Vechtstreek wil zetten om haar ambities, zoals neergelegd in het strategiedocument, in 2022 verder vorm te geven.

Hier kunt u het jaarplan van 2022 vinden.