Hoe kunt u ons steunen?

Stichting VPTZ Gooi en Vechtstreek is een organisatie zonder winstoogmerk en per 1 januari 2021 ANBI geregistreerd.

Uw donatie op naam, legaat of nalatenschap is van harte welkom en komt ten goede aan de professionalisering van onze dienstverlening en organisatie. VPTZ Gooi en Vechtstreek groeit mee met de wettelijke en kwalitatieve eisen die aan ons worden gesteld. Door onze ANBI-status kunt u uw donatie aftrekken van de belasting.

Legaten of nalatenschappen zijn vrijgesteld van erf- en/of schenkbelasting.
Subsidies en giften zet de VPTZ Gooi en Vechtstreek in om met name onze vrijwilligers te waarderen en te ondersteunen in het bijhouden van actuele kennis rondom de palliatieve zorg, zodat de kwaliteit van de zorg wordt gewaarborgd.

Helpt U mee? 
Een schenking op naam kunt U eenvoudig via uw eigen bank overmaken naar rekeningnummer: NL08 RBRB 0917975685 t.n.v. Stichting VPTZ Gooi en Vechtstreek, onder vermelding van “donatie”. Zoals gesteld kunt u uw donatie aftrekken van de belasting.

Voor vragen over dit onderwerp kunt U contact opnemen met: de regiocoördinator, tel. 06 – 11 33 0830.