Hoe kunt u ons steunen?

Uw gift is van harte welkom en wordt onder andere besteed aan de scholing van de vrijwilligers. Daarmee wil de VPTZ Gooi en Vechtstreek haar vrijwilligers waarderen en ondersteunen in het bijhouden van actuele kennis rondom de palliatieve zorg, zodat de kwaliteit van de zorg wordt gewaarborgd.

Helpt u mee?

Eenmalig doneren aan de stichting kan voor elk bedrag dat u wilt geven. U helpt met een eenmalige gift al mee om onze doelstellingen te realiseren.

U kunt het bedrag eenvoudig via uw eigen bank overmaken naar rekeningnummer:
NL79 INGB 0009 5933 53 t.n.v. Stichting vrienden van de VPTZ, o.v.v. “donatie”.

Voor vragen kunt u bellen met Katja Versluis op telefoonnummer 06 – 113 30 830