ANBI-status en verplichtingen

Sinds 1 januari 2021 heeft VPTZ Gooi en Vechtstreek de ANBI-status. Deze status verplicht ons om informatie via het internet te publiceren. Dat is een eis voor het behoud van de ANBI-status. Het publieksbelang vraagt immers transparantie van ANBI’s.

De stichting VPTZ Gooi en Vechtstreek voldoet aan deze eisen en publiceert daarom hieronder de gevraagde gegevens:  

Voor vragen over dit onderwerp kunt U contact opnemen met: de regiocoördinator, tel. 06 – 11 33 0830.