Klachtenprocedure

Hoewel het incidenteel voorkomt dat de cliënt(en) niet tevreden is/zijn over onze hulpverlening door vrijwilligers, heeft het bestuur besloten een klachtenprocedure open te stellen voor cliënten, maar ook voor hun naasten en vrijwilligers. Klik hier voor onze klachtenprocedure