Klachtenprocedure

Hoewel het incidenteel voorkomt dat de cliënt(en) niet tevreden is/zijn over onze hulpverlening door vrijwilligers, heeft het bestuur besloten een klachtenprocedure open te stellen voor cliënten, maar ook voor hun naasten en vrijwilligers.


Onze externe vertrouwenspersoon Emma Versendaal is te bereiken via : emma@vptzgooienvechtstreek.nl

Klik hier voor onze klachtenprocedure