Vacatures

Uitbreiding vrijwilligerscorps
Door de toenemende vraag willen wij ons vrijwilligerscorps uitbreiden. Wij zoeken gepassioneerde mensen die affiniteit hebben met mensen die zich in de laatste fase van hun leven bevinden en hen daarbij willen ondersteunen. Aan de vrijwilligers bieden wij een vergoeding voor de gemaakte onkosten. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om desgewenst cursussen te volgen via de koepelorganisatie VPTZ Nederland.

Vacature Bestuur
Wij zoeken iemand die affiniteit heeft met de missie en doelstelling van de stichting; beschikt over algemeen bestuurlijke kwaliteiten en ervaring, en interesse heeft in netwerken binnen de omgeving van de palliatieve zorg. Het kunnen werken met Microsoft 365 is een pré.
Bestuursleden ontvangen maandelijks een vaste onkostenvergoeding.

Voor meer informatie over het werken als vrijwilliger of voor de vacature in ons bestuur kunt u bellen met de voorzitter Loes Peters mobiel nr.: 06-21227217.

We vragen van iedereen die onze stichting komt versterken een verklaring omtrent het gedrag (VOG).

Vacature vrijwillig coördinator

De Stichting VPTZ Gooi en Vechtstreek zoekt een vrijwillig coördinator die in staat is samen te werken met een groep vrijwilligers en de juiste match te maken op basis van de vraag bij de cliënt thuis. Je levert maatwerk op wezenlijke vragen in de laatste fase van een leven.

Voor de volledige vacature tekst: Vacature vrijwillig coördinator VPTZ Gooi en Vechtstreek

Vrijwilliger inzetteam

De vrijwilliger in het inzetteam biedt tijd, aandacht en ondersteuning aan mensen in de laatste levensfase en diens naaste(n). Hierdoor zorgt u er voor dat cliënten zo lang mogelijk thuis kunnen blijven in de laatste levensfase en ondersteunt u de naaste(n) / mantelzorger(s).

Meer lezen: Word Vrijwilliger bij VPTZ Gooi en Vechtstreek