De Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg bieden zorg en ondersteuning aan terminaal zieke mensen en hun mantelzorgers in hun eigen vertrouwde omgeving. Dat kan zijn thuis, of “thuis” in een verpleeghuis of andere zorginstelling. Lees verder.  

VPTZ Gooi en Vechtstreek in het nieuws

VPTZ Gooi en Vechtstreek timmert stevig aan de weg.
>> lees meer …

Heeft u hulp nodig?

Neem contact op met één van de coördinatoren en ontdek wat de mogelijkheden zijn.

>> neem contact op

Aan een ieder in de laatste levensfase en diens naasten bieden opgeleide vrijwilligers – daar waar nodig en gewenst – tijd, aandacht en ondersteuning.

"Een eindje meelopen met mensen in hun laatste levensfase. Bescheiden, waakzaam, attent, met een warm meevoelend hart, een open oog en oor, ingaan op wat er van je gevraagd wordt.”

Gerdy Rudde, één van de grondleggers van VPTZ