Ons aanbod

Als het levenseinde nadert, wordt de zorg over het algemeen intenser en intensiever. Als het te zwaar wordt, of beter nog: voor het te zwaar wordt, kunnen opgeleide VPTZ- vrijwilligers tijd, aandacht en ondersteuning bieden. Niet alleen aan de stervende patiënt, maar ook aan de mantelzorgers zodat zij zich meer op de familie kunnen richten of zelf even op adem kunnen komen. De vrijwilligers zijn er, als het er écht om gaat.

De zorg die de vrijwilligers bieden, vindt altijd plaats in afstemming en samenwerking met de hulpvrager, diens naasten en de zorgprofessionals zoals de huisarts en de beroepsmatige thuiszorg. De vrijwilliger(s) kunnen meerdere momenten per week hulp bieden: overdag, ’s avonds, in het weekend en in uitzonderlijke situaties ook ’s nachts. Hoe vaak en op welke tijdstippen de vrijwilligers komen, overlegt u met de coördinator.

De vrijwilligers verrichten geen medische handelingen, maar vullen datgene aan wat familieleden en vrienden zelf doen of vervangen de mantelzorg. Zoals hulp bij persoonlijke verzorging, voorlezen of waken. Zo krijgen de naasten de gelegenheid even rust te nemen, een boodschap te doen of ’s nachts rustig te slapen.

Neem gerust contact op met een van de coördinatoren om te bespreken wat de mogelijkheden in uw geval zijn. De coördinator geeft u graag meer informatie over wat de VPTZ-vrijwilligers voor u kunnen betekenen.