Maatregelen Corona Virus

Vrijdag 20 maart 2020

Maatregelen rondom coronavirus
Het kabinet heeft maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus zo veel  mogelijk te beperken. Deze maatregelen hebben een grote impact op de maatschappij en dit heeft ook de nodige gevolgen voor onze organisatie. De overkoepelende organisatie VPTZ Nederland volgt de ontwikkelingen op de voet en heeft contact met het RIVM.

Kunnen vrijwilligers nog ingezet worden in de thuissituatie?
Ja. VPTZ Gooi en Vechtstreek wil het gesprek over de mogelijkheden open houden. Stellen de cliënten en mantelzorgers in de thuissituatie de inzet van de vrijwilligers nog op prijs? Voelt de vrijwilliger zich er goed bij om ingezet te worden in deze periode? Per situatie wordt gekeken wat mogelijk en haalbaar is. In overleg met de coördinator, het bestuur, de desbetreffende huisarts, thuiszorg en evt. andere deskundigen wordt gekeken of de situatie veilig genoeg is om de ondersteuning mogelijk te maken.

Kunnen vrijwilligers nog ingezet worden in verpleeghuizen?
Nee. Woonzorgcentra en verpleeghuizen zijn niet meer toegankelijk voor bezoekers. Met dit beleid wordt gehoor gegeven aan de oproep om sociale contacten zoveel mogelijk te beperken en kwetsbare ouderen te beschermen.

Welke maatregelen treffen de vrijwilligers?
Onze vrijwilligers gaan alleen naar een cliënt als zij zich gezond en fit voelen. Zij volgen de algemene hygiëneregels zoals geadviseerd door het RIVM.

Ontwikkelingen
De situatie rondom het coronavirus verandert elke dag. Dit zal de komende tijd waarschijnlijk nog aanhouden. Wij doen ons uiterste best om samen de zorg voor mensen in de laatste levensfase te kunnen blijven garanderen. Mochten er belangrijke wijzigingen zijn, dan passen wij ons beleid daar eventueel op aan. Wij hopen op uw begrip.

Voor vragen over de inzet van onze vrijwilligers kunt u contact opnemen met de regiocoördinator via telefoon nummer 06 – 11 33 08 30
Daarnaast is er een landelijk informatienummer beschikbaar voor overige vragen van burgers: 0800-1351