Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is van kracht geworden

Zondag 27 februari 2022

Op 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) van kracht geworden. De WBTR is bedoeld om wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, misbruik van positie en andere ongewenste activiteiten binnen besturen te voorkomen. Alle verenigingen en stichting moeten aan deze wet voldoen. Op basis hiervan zijn onze statuten en reglementen aangepast en in overeenstemming gebracht met de wettelijke bepalingen.